Kontakti

DRUŠTVO ZA PRERADU I PROMET RIBE. S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Skraćeni naziv: IRIDA d.o.o.

43500 DARUVAR, Ul. Petra Zrinskog 34

Telefoni:

  • centrala 043/331-766
  • direktor: 043/331-402
  • tel./fax: 043/331-911
  • fax: 043/331-886

www.irida.hr

email: irida@ledo.hr

p p. 21
IBAN: HR3525000091101217441 pri ADDIKO BANK d.d. ZAGREB
Reg. sud: Trgovački sud u Bjelovaru
OIB 72383446154

MB 3169391

MBS 010005556

Kontrola kvalitete: kvaliteta@ledo.hr
Marketing (grupa Smrznuta riba): riba@ledo.hr