Novosti

IRIDA d.o.o. Daruvar, Petra Zrinskog 34 oglašava potrebu za zasnivanjem radnog odnosa na određeno vrijeme na sezonskim poslovima prerade ribe.

 

Više…

Pozivaju se vjerovnici da prijave svoje tražbine izvanrednom povjereniku u roku od 60 dana od objave Rješenja, odnosno najkasnije do 09. lipnja 2017. godine.

Više…

Pozivaju se vjerovnici da prijave svoje tražbine izvanrednom povjereniku u roku od 60 dana od objave Rješenja, odnosno najkasnije do 09. lipnja 2017. godine.

Više…

Pozivaju se vjerovnici da prijave svoje tražbine izvanrednom povjereniku u roku od 60 dana od objave Rješenja, odnosno najkasnije do 09. lipnja 2017. godine.

Više…