O nama

Irida

U slivu rijeke Ilove gdje se nalaze velike površine ribnjaka i postoji dugogodišnja tradicija uzgoja slatkovodne ribe, u lijepome slavonskom gradiću Daruvaru, izgrađena je Irida – prva tvornica za preradu ribe u kontinentalnom dijelu Hrvatske – još 1978. godine.

Od početnih kapaciteta za primarnu obradu, konfekcioniranje i duboko smrzavanje slatkovodne ribe, Irida se razvila u suvremenu tvornicu za obradu, konfekcioniranje i duboko smrzavanje svih vrsta slatkovodne i morske ribe, glavonožaca, rakova, školjkaša te proizvoda od ribe i ostalih plodova mora.

Irida od 2002 .g. akvizicijom postaje dio
tvrtke Ledo d.d.

Praćenjem domaćih i svjetskih dostignuća u preradi ribe te stalnim ulaganjem Leda u modernizaciju poslovnih procesa postignut je zavidan nivo tehnološke opremljenosti Iride.